O MENI

O meni

Osnovni princip kojim se vodim u radu je holistički pristup i poštovanje individualnosti svake osobe, u cilju sveobuhvatne i kvalitetne dijagnostike, planiranja i sprovođenja tretmana.
ADHD, je skraćenica od engleskog naziva Attention deficit and hyperactivity disorder. Ova skraćenica predstavlja jednu sliku karakteristika problema ove dece i odraslih ljudi. Obuhvata hiperaktivnost – impulsivnost – probleme sa pažnjom. ADD podrazumeva odsustvo hiperaktivnosti.
Ali, hiperaktivnost nije poremećaj kao što se definiše u zvaničnim medicinskim krugovima i kao što stoji u opisu problema (disorder eng. = poremećaj). U mojoj komunikaciji sa takvom decom shvatila sam da je to njihova posebna priroda. Oni su samo drugačiji u odnosu na one koji nisu huperaktivni, drugačiji su, a ne poremećeni.
Oni su brzi, brzo misle, brzo odlučuju, brzo shvataju, brzo sa misli krenu na dela! Brzina kojom misle i reaguju je ono što ih čini drugačijima, čak ekskluzivnim! Problem nastaje što žive, školuju se i rade u našem okruženju, među nama ostalima koji nismo tako brzi. Iz tog sudara njihovih moći i karakteristika okruženja u kome žive proizilazi niz praktičnih problema i za „njih“ i za „nas“ ( njihove roditelje, braću/sestre, nastavnike, drugare…)
Mi „spori“ u njima vidimo preterano nemirnu decu (ili odrasle) sa slabom kontrolom impulsa i kratkotrajnom pažnjom.
Za detaljne informacije i terapiju o prirodi i pomoći takvoj deci i onima koji su upućeni na njih, da se lakše uklope i adaptiraju jedni sa drugima možete mi se obratiti sa kratkim opisom vašeg deteta i brojem telefona a ja ću vas u naj kraćem vremenu kontaktirati.