BLOG (RS/HR/BA)

Razumeti dete, najvažniji je zadatak svakog roditelja. Period odrastanja nosi sa sobom niz nedoumica i prepreka sa kojima se susreće svako dete, i ponekad nam je potrebna stručna pomoć psihologa da bismo ih razumeli na pravi način.

Faze razvoja karakterišu i specifični problemi. U ranom periodu javljaju se poteškoće sa spavanjem, ishranom, formiranjem higijenskih i radnih navika. Polazak u vrtić i školu donosi nove izazove, poremećaj pažnje i poteškoće u učenju, otpor prema autoritetu, suočavanje i neslaganje sa vršnjacima. Važno je uočiti i blagovremeno reagovati na pojavu ovakvih i sličnih problema pre adolescencije, kada se sve produbljuje i pojačava, a uticaj na dete zahteva mnogo više napora i umeća.

Neslaganje u porodici, razvod roditelja i odvajanje, gubitak člana porodice i niz nepredviđenih okolnosti idealna su podloga za emocionalne i razvojne probleme. Sve ovo može dovesti do pojave strahova, nesigurnosti, socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja i psihosomatskih oboljenja.

Dolazak sa detetom kod psihoterapeuta ne znači da niste dobar roditelj, upravo je suprotno. Psihoterapeut nije roditelj – ta uloga je samo Vaša