poremecaj raspolozenja i ponasanja

– produžena faza negativizma nakon treće godine i česti izlivi besa, nemogućnost kontrolisanja besa, anksioznost, povlačenje deteta u sebe, potiskivanje..

– laganje, krađe, bežanje iz škole i kuće koji mogu prerasti u ozbiljne poremećaje u ponašanju a koji se u kasnijem periodu života teško koriguju